SCUS ТЕХНОЛОГИЯ-ОПИСВАНЕ НА ВХОДНИ ЕКРАНИ Първо във входните екрани се записват основните параметри След това се поставят полетата от базата данни в избрани от нас позиции, чрез елементарно описване. По този начин правим описание на всички екрани и ги подреждаме в основният прозорец по определен от нас ред отново чрез елементарно описване.
I. Описанието на базата данни е тук. III. Описание на изхода е тук. II. Описанието на входа е тук. IV. Някои изгледи от готовата система "ORDERS"
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.